جرقه ايراني: علمي، آموزشي، سرگرمي و اخبار و …

Donald Trump offered Theresa May a list of his favourite New York lawyers when he advised her to sue the EU

Donald Trump offered to give Theresa May a list of his favourite New York lawyers when he advised her to sue the European Union.Donald Trump offered to give Theresa May a list of his favourite New York lawyers when he advised her to sue the European Union.

Continue reading here:
Donald Trump offered Theresa May a list of his favourite New York lawyers when he advised her to sue the EU

شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را دنبال کنید، بوسیله‌ی RSS 2.0 خوراک.