جرقه ايراني: علمي، آموزشي، سرگرمي و اخبار و …

ابراز نگرانی انگلیس نسبت به قانون "کشور یهود"

وزارت خارجه انگلیس نسبت به “قانون کشور یهود” که اخیراً پارلمان رژیم صهیونیستی آن را تصویب کرد، ابراز نگرانی نمود.

More here:
ابراز نگرانی انگلیس نسبت به قانون "کشور یهود"

شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را دنبال کنید، بوسیله‌ی RSS 2.0 خوراک.