جرقه ايراني: علمي، آموزشي، سرگرمي و اخبار و …

آمریکا از نقش رژیم صهیونیستی در فراری دادن "کلاه سفیدها" تشکر کرد

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای اقدام رژیم صهیونیستی مبنی بر فراری دادن گروه موسوم به “کلاه سفیدها” از سوریه را ستود.

Visit link:
آمریکا از نقش رژیم صهیونیستی در فراری دادن "کلاه سفیدها" تشکر کرد

شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را دنبال کنید، بوسیله‌ی RSS 2.0 خوراک.