جرقه ايراني: علمي، آموزشي، سرگرمي و اخبار و …

عصبانیت رئیس‌جمهوری مصر از هشتک "برو سیسی"

رئیس جمهوری مصر خشم خود را نسبت درخواست مردم برای ترک قدرت ابراز داشت.

Read the original post:
عصبانیت رئیس‌جمهوری مصر از هشتک "برو سیسی"

شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را دنبال کنید، بوسیله‌ی RSS 2.0 خوراک.