جرقه ايراني: علمي، آموزشي، سرگرمي و اخبار و …

اعلام طرح "معامله قرن" به تعویق می‌افتد

یک روزنامه صهیونیستی از تعویق اعلام طرح صلح آمریکا موسوم به “معامله قرن” برای چند ماه خبر داد.

Read more here:
اعلام طرح "معامله قرن" به تعویق می‌افتد

شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را دنبال کنید، بوسیله‌ی RSS 2.0 خوراک.