جرقه ايراني: علمي، آموزشي، سرگرمي و اخبار و …

آمریکا حکم خبرنگاران بازداشتی رویترز در میانمار را "شدیدا نگران‌کننده"…

آمریکا محکومیت دو خبرنگار بازداشتی خبرگزاری رویترز در میانمار را برای تمامی حامیان آزادی مطبوعات و گذار به سمت دموکراسی “شدیدا نگران‌کننده” توصیف کرد.

View original post here:
آمریکا حکم خبرنگاران بازداشتی رویترز در میانمار را "شدیدا نگران‌کننده"…

شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را دنبال کنید، بوسیله‌ی RSS 2.0 خوراک.