جرقه ايراني: علمي، آموزشي، سرگرمي و اخبار و …

مناقشه مرکل و رئیس اطلاعات آلمان بر سر "شکار خارجی‌ها"

رئیس آژانس اطلاعات داخلی آلمان با زیر سوال بردن گزارش‌هایی درباره “شکار خارجی‌ها” به دست نئونازی‌ها در شهر کمنیتس، به صورت مستقیم با موضع صدراعظم کشورش مخالفت کرد.

Go here to read the rest:
مناقشه مرکل و رئیس اطلاعات آلمان بر سر "شکار خارجی‌ها"

شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را دنبال کنید، بوسیله‌ی RSS 2.0 خوراک.