جرقه ايراني: علمي، آموزشي، سرگرمي و اخبار و …

برای واردات "برچسب و ورق حلبی" هم ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص یافت!

افزایش نرخ ارز باعث شد تا دولت دستاورد چندین ساله خود یعنی کاهش نرخ تورم را در خطر ببیند و در تصمیمی بحث برانگیز و جهت کنترل ورود تکانه‌های ارزی به سفر‌های مردم، اقدام به توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی نماید.

View post:
برای واردات "برچسب و ورق حلبی" هم ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص یافت!

شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را دنبال کنید، بوسیله‌ی RSS 2.0 خوراک.