جرقه ايراني: علمي، آموزشي، سرگرمي و اخبار و …

"می‌خواهند کمر پتروشیمی را خم کنند"!

دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ضمن ارائه جزییات عرضه ارز پتروشیمی‌ها در بازار از میزان هجمه‌ای که به این صنعت وارد است، انتقاد کرد و گفت‌: می‌خواهند کمر پتروشیمی را خم کنند.

See the rest here:
"می‌خواهند کمر پتروشیمی را خم کنند"!

شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را دنبال کنید، بوسیله‌ی RSS 2.0 خوراک.