جرقه ايراني: علمي، آموزشي، سرگرمي و اخبار و …

واکنش وزارت صنعت به "پرداخت ارز به ۲ نفری که وجود خارجی ندارند"

وزارت صنعت ، معدن و تجارت اعلام کرد” طرح اتهام تخصیص ارز به دو نفر که وجود خارجی ندارند، نه تنها مبنای دقیقی ندارد بلکه اساسا گرفتن ارز از بانک مرکزی با نظارت و ساز و کارهای بانکی بدون وجود خارجی باورپذیر نیست.

Read the original here:
واکنش وزارت صنعت به "پرداخت ارز به ۲ نفری که وجود خارجی ندارند"

شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را دنبال کنید، بوسیله‌ی RSS 2.0 خوراک.