جرقه ايراني: علمي، آموزشي، سرگرمي و اخبار و …

"سلطان سکه" و باقری درمنی به اعدام محکوم شدند

وحید مظلومین معروف به سلطان سکه و باقری درمنی به اعدام محکوم شدند.

See the rest here:
"سلطان سکه" و باقری درمنی به اعدام محکوم شدند

شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را دنبال کنید، بوسیله‌ی RSS 2.0 خوراک.