جرقه ايراني: علمي، آموزشي، سرگرمي و اخبار و …

مدیرعامل متواری" سکه ثامن" دستگیر شد

پلیس از دستگیری مدیرعامل متواری شرکت تجارت الکترونیکی ثامن معروف به “سکه ثامن” خبر داد.

Read more here:
مدیرعامل متواری" سکه ثامن" دستگیر شد

شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را دنبال کنید، بوسیله‌ی RSS 2.0 خوراک.