جرقه ايراني: علمي، آموزشي، سرگرمي و اخبار و …

۳۲۰ داعشی در "لیست مرگ" ابوبکر بغدادی

%excerpt%

Read more from the original source:
۳۲۰ داعشی در "لیست مرگ" ابوبکر بغدادی

شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را دنبال کنید، بوسیله‌ی RSS 2.0 خوراک.