جرقه ايراني: علمي، آموزشي، سرگرمي و اخبار و …

Dozens of Facebook, Instagram accounts blocked over election interference concerns

Facebook, Inc. said it has identified and blocked some 30 Facebook and 85 Instagram accounts over concerns of foreign election interference, on the eve of the U.S. midterm elections.

Follow this link:
Dozens of Facebook, Instagram accounts blocked over election interference concerns

شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را دنبال کنید، بوسیله‌ی RSS 2.0 خوراک.