جرقه ايراني: علمي، آموزشي، سرگرمي و اخبار و …

Italy Points The Way For Western Right-Wing Nationalists But Avoids EU Exit

Italy has become a leading example of a perilous western trend encompassing authoritarian, racist, and demagogic movements and attitudes.

See the rest here:
Italy Points The Way For Western Right-Wing Nationalists But Avoids EU Exit

شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را دنبال کنید، بوسیله‌ی RSS 2.0 خوراک.