جرقه ايراني: علمي، آموزشي، سرگرمي و اخبار و …

Trump Try to Force Iran into an Open Confrontation

WITH the latest set of sanctions targeting Iran, the US has just performed the last rites of the JCPOA, as the 2015 nuclear deal is formally known.

Read the original here:
Trump Try to Force Iran into an Open Confrontation

شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را دنبال کنید، بوسیله‌ی RSS 2.0 خوراک.