جرقه ايراني: علمي، آموزشي، سرگرمي و اخبار و …

هشدار انجمن داروسازان درباره تبلیغ "مهناز افشار"

نایب رئیس انجمن داروسازان ایران به موج ایجاد شده در فضای مجازی و معرفی یک آمپول توسط مهناز افشار جهت جلوگیری از مرگ ناشی از سوء مصرف مواد واکنش نشان داد.

Read the rest here:
هشدار انجمن داروسازان درباره تبلیغ "مهناز افشار"

شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را دنبال کنید، بوسیله‌ی RSS 2.0 خوراک.