جرقه ايراني: علمي، آموزشي، سرگرمي و اخبار و …

France’s Macron Turns to Sarkozy Amid ‘Yellow Vest’ Protests

In the midst of the biggest political crisis of his presidency, Emmanuel Macron is enlisting the help of former French president Nicolas Sarkozy, in a sign that the right-wing ex-leader’s influence on Macron is on the rise.

Read more here:
France’s Macron Turns to Sarkozy Amid ‘Yellow Vest’ Protests

شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را دنبال کنید، بوسیله‌ی RSS 2.0 خوراک.