جرقه ايراني: علمي، آموزشي، سرگرمي و اخبار و …

EU EMBARRASSMENT: Trump downgrades Brussels’ status in US without even telling officials

DONALD Trump downgraded the diplomatic status of the European Union’s delegation to the United States last year without warning Brussels of the decision.

Go here to read the rest:
EU EMBARRASSMENT: Trump downgrades Brussels’ status in US without even telling officials

شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را دنبال کنید، بوسیله‌ی RSS 2.0 خوراک.