جرقه ايراني: علمي، آموزشي، سرگرمي و اخبار و …

پسر ترامپ مهاجران را "حیوانات خطرناک" خواند

%excerpt%

See original here:
پسر ترامپ مهاجران را "حیوانات خطرناک" خواند

شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را دنبال کنید، بوسیله‌ی RSS 2.0 خوراک.