جرقه ايراني: علمي، آموزشي، سرگرمي و اخبار و …

Russian officers deliver humanitarian aid to ancient Syrian city of Maaloula

Russian officers from the Center for reconciliation of the opposing sides in Syria have delivered humanitarian aid to the town of Maaloula, a center’s spokesman Eduard Titov told reporters on Saturday.

Read this article:
Russian officers deliver humanitarian aid to ancient Syrian city of Maaloula

شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را دنبال کنید، بوسیله‌ی RSS 2.0 خوراک.