جرقه ايراني: علمي، آموزشي، سرگرمي و اخبار و …

US congresswoman Gabbard will run for President

Democratic congresswoman Tulsi Gabbard, an Iraq war veteran who met dictator Bashar al-Assad in Syria during that country’s devastating civil war, has said that she is launching a US presidential bid.

See the article here:
US congresswoman Gabbard will run for President

شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را دنبال کنید، بوسیله‌ی RSS 2.0 خوراک.