جرقه ايراني: علمي، آموزشي، سرگرمي و اخبار و …

Iranian military and political officials warn of efforts to spread “Iranophobia” in the region

As the United States is preparing to hold a conference in Warsaw as part of its upgraded anti-Iran strategy, Iranian officials, both political and military, warn of Washington’s plan to sell to the world “Iranophobia” as a new international discourse.

See the original post here:
Iranian military and political officials warn of efforts to spread “Iranophobia” in the region

شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را دنبال کنید، بوسیله‌ی RSS 2.0 خوراک.