جرقه ايراني: علمي، آموزشي، سرگرمي و اخبار و …

پروژه "انتقال آب خزر به سمنان" مغایر قانون اساسی و شرع اسلام است

%excerpt%

Excerpt from:
پروژه "انتقال آب خزر به سمنان" مغایر قانون اساسی و شرع اسلام است

شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را دنبال کنید، بوسیله‌ی RSS 2.0 خوراک.