جرقه ايراني: علمي، آموزشي، سرگرمي و اخبار و …

France’s President to Make Official Visit to Ethiopia

France”s President Emmanuel Macron will arrive in Addis Ababa Wednesday to begin a two-day official visit to Ethiopia.

Link:
France’s President to Make Official Visit to Ethiopia

شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را دنبال کنید، بوسیله‌ی RSS 2.0 خوراک.