جرقه ايراني: علمي، آموزشي، سرگرمي و اخبار و …

U.S.-Taliban negotiators ‘agreed in draft’ on troop withdrawal, counter-terrorism

The U.S. Special Representative for Afghanistan Reconciliation Ambassador Zalmay Khalilzad and Taliban political leaders have ‘agreed in draft’ regarding the withdrawal of forces and counter-terrorism during the fifth round of talks in Qatar.

Continued here:
U.S.-Taliban negotiators ‘agreed in draft’ on troop withdrawal, counter-terrorism

شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را دنبال کنید، بوسیله‌ی RSS 2.0 خوراک.