جرقه ايراني: علمي، آموزشي، سرگرمي و اخبار و …

در سال ۱۳۹۷، کدام استان دارای بیشترین "نرخ بیکاری" بود؟

به تازگی مرکز آمار ایران چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در سال ۱۳۹۷ را منتشر کرده است. نتایج این گزارش نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۷، نرخ بیکاری با رشدی ۰.۱ درصدی در مقایسه با سال ۱۳۹۶ به ۱۲ درصد رسیده است.

See more here:
در سال ۱۳۹۷، کدام استان دارای بیشترین "نرخ بیکاری" بود؟

شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را دنبال کنید، بوسیله‌ی RSS 2.0 خوراک.