جرقه ايراني: علمي، آموزشي، سرگرمي و اخبار و …

US open to facing repercussions: Mnuchin on trade deal with China

The United States is open to facing “repercussions” if it does not live up to its commitment in any deal, as trade talks with China are close to conclusion, according to US Treasury Secretary Steven Mnuchin.

Read the original:
US open to facing repercussions: Mnuchin on trade deal with China

شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را دنبال کنید، بوسیله‌ی RSS 2.0 خوراک.