جرقه ايراني: علمي، آموزشي، سرگرمي و اخبار و …

Iran warns of "consequences" of ending U.S. sanctions waivers

Iranian Foreign Ministry on Monday warned against any “adverse consequences” of ending the U.S.

Read more:
Iran warns of "consequences" of ending U.S. sanctions waivers

شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را دنبال کنید، بوسیله‌ی RSS 2.0 خوراک.