جرقه ايراني: علمي، آموزشي، سرگرمي و اخبار و …

کادر ترکیه برای استفاده از "اس- ۴۰۰" در روسیه آموزش می‌بیند

آموزش دیدن ارتش ترکیه برای راه اندازی و استفاده از سامانه دفاع هوایی “اس- ۴۰۰” اواخر ماه مه در روسیه آغاز می‌شود.

Read more here:
کادر ترکیه برای استفاده از "اس- ۴۰۰" در روسیه آموزش می‌بیند

شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را دنبال کنید، بوسیله‌ی RSS 2.0 خوراک.