جرقه ايراني: علمي، آموزشي، سرگرمي و اخبار و …

"گشت ارشاد" در دانشگاه حضور نداشته و ندارد/ تنها در باب نکات ماه رمضان تذکر…

در پی بروز التهاباتی در دانشگاه تهران، معاون فرهنگی این دانشگاه، حضور گشت ارشاد در دانشگاه را شوخی غیرواقعی خواند و از تلاش برخی برای تشنج فضای دانشجویی خبر داد.

See more here:
"گشت ارشاد" در دانشگاه حضور نداشته و ندارد/ تنها در باب نکات ماه رمضان تذکر…

شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را دنبال کنید، بوسیله‌ی RSS 2.0 خوراک.

"گشت ارشاد" در دانشگاه حضور نداشته و ندارد/ تنها در باب نکات ماه رمضان تذکر…

در پی بروز التهاباتی در دانشگاه تهران، معاون فرهنگی این دانشگاه، حضور گشت ارشاد در دانشگاه را شوخی غیرواقعی خواند و از تلاش برخی برای تشنج فضای دانشجویی خبر داد.

Read more from the original source:
"گشت ارشاد" در دانشگاه حضور نداشته و ندارد/ تنها در باب نکات ماه رمضان تذکر…

شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را دنبال کنید، بوسیله‌ی RSS 2.0 خوراک.