جرقه ايراني: علمي، آموزشي، سرگرمي و اخبار و …

آیا باید باز هم شاهد "افزایش قیمت خودرو" باشیم؟

در سال جاری شاهد افزایش قیمت چشمگیر خودرو‌های داخلی و خارجی بوده ایم به طوری که قیمت خودرو سواری پراید به بیش از ۵۰ میلیون تومان رسیده است.

The rest is here:
آیا باید باز هم شاهد "افزایش قیمت خودرو" باشیم؟

شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را دنبال کنید، بوسیله‌ی RSS 2.0 خوراک.