جرقه ايراني: علمي، آموزشي، سرگرمي و اخبار و …

Iran prepared to fend off US war threats

The Islamic republic is ready to fend off the U.S. war threats against the country, the chief commander of Iran’s Islamic Revolution Guards Corps (IRGC) said in Tehran on Sunday.

Excerpt from:
Iran prepared to fend off US war threats

شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را دنبال کنید، بوسیله‌ی RSS 2.0 خوراک.