جرقه ايراني: علمي، آموزشي، سرگرمي و اخبار و …

Iran revokes New York Times correspondent’s accreditation

The New York Times says Iran has revoked the press accreditation of its Tehran-based correspondent.

Read the rest here:
Iran revokes New York Times correspondent’s accreditation

شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را دنبال کنید، بوسیله‌ی RSS 2.0 خوراک.