جرقه ايراني: علمي، آموزشي، سرگرمي و اخبار و …

Kim’s murdered half-brother was CIA informant – report

Kim Jong Un’s half-brother was a CIA informant before he was killed in 2017, according to a report.

View post:
Kim’s murdered half-brother was CIA informant – report

شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را دنبال کنید، بوسیله‌ی RSS 2.0 خوراک.