جرقه ايراني: علمي، آموزشي، سرگرمي و اخبار و …

Trump Says Mexico to Announce New Part of Agreement With US Soon

US President Donald Trump told reporters that in the near future Mexico will announce an agreement with Washington on something else as part of the immigration deal.

Read more:
Trump Says Mexico to Announce New Part of Agreement With US Soon

شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را دنبال کنید، بوسیله‌ی RSS 2.0 خوراک.