جرقه ايراني: علمي، آموزشي، سرگرمي و اخبار و …

U.S. "cannot expect to stay safe" after sanctions

Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif issued a vague threat today, declaring that the U.S.

Read the rest here:
U.S. "cannot expect to stay safe" after sanctions

شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را دنبال کنید، بوسیله‌ی RSS 2.0 خوراک.