جرقه ايراني: علمي، آموزشي، سرگرمي و اخبار و …

چرا "فرهاد نیلی" از نمایندگی ایران در بانک جهانی کنار رفت؟/ میرشجاعیان با چه…

روز گذشته خبر تغییر نماینده ایران در بانک جهانی رسانه‌ای شد.

Here is the original post:
چرا "فرهاد نیلی" از نمایندگی ایران در بانک جهانی کنار رفت؟/ میرشجاعیان با چه…

شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را دنبال کنید، بوسیله‌ی RSS 2.0 خوراک.