جرقه ايراني: علمي، آموزشي، سرگرمي و اخبار و …

Turkey’s position in US-Iran rift

Turkey’s eagerness to keep its distance from the U.S.-Iran crisis is totally right as the two states’ regional policies pose threats to its national sovereignty and security.

Read more here:
Turkey’s position in US-Iran rift

شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را دنبال کنید، بوسیله‌ی RSS 2.0 خوراک.