جرقه ايراني: علمي، آموزشي، سرگرمي و اخبار و …

Trump has discussed Iran nuclear standoff – White House

US President Donald Trump discussed the standoff over Iran’s nuclear program with his French counterpart Emmanuel Macron on Monday, the White House said.

More here:
Trump has discussed Iran nuclear standoff – White House

شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را دنبال کنید، بوسیله‌ی RSS 2.0 خوراک.