جرقه ايراني: علمي، آموزشي، سرگرمي و اخبار و …

در بهار ۱۳۹۸، کدام استان دارای کمترین "نرخ بیکاری" بود؟

به تازگی مرکز آمار ایران چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در بهار ۱۳۹۸ را منتشر کرده است. نتایج این گزارش نشان می‌دهد که در بهار ۹۸، نرخ بیکاری با کاهشی ۱.۳ درصدی در مقایسه با بهار ۹۷ به ۱۰.۸ درصد رسیده است

Read the rest here:
در بهار ۱۳۹۸، کدام استان دارای کمترین "نرخ بیکاری" بود؟

شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را دنبال کنید، بوسیله‌ی RSS 2.0 خوراک.