جرقه ايراني: علمي، آموزشي، سرگرمي و اخبار و …

Besieged Puerto Rico Governor Goes Quiet Amid Protests

In the Spanish colonial fortress that serves as his official residence, Puerto Rico Gov. Ricardo Rossello is under siege.

Go here to read the rest:
Besieged Puerto Rico Governor Goes Quiet Amid Protests

شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را دنبال کنید، بوسیله‌ی RSS 2.0 خوراک.