جرقه ايراني: علمي، آموزشي، سرگرمي و اخبار و …

EU plans to offer Boris Johnson no-deal Brexit extension – The Guardian

The European Union is preparing to offer Boris Johnson, the favourite to be Britain’s next prime minister, a no-deal Brexit extension beyond Oct.

Go here to see the original:
EU plans to offer Boris Johnson no-deal Brexit extension – The Guardian

شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را دنبال کنید، بوسیله‌ی RSS 2.0 خوراک.