جرقه ايراني: علمي، آموزشي، سرگرمي و اخبار و …

Reports of heavy explosions as Saudi-led coalition resumes assault on Yemeni capital

The Saudi-led coalition said it has launched a fresh offensive on the positions of the Houthi rebels in the Yemeni capital of Sanaa, the Saudi state media reported Saturday morning.

Read the original here:
Reports of heavy explosions as Saudi-led coalition resumes assault on Yemeni capital

شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را دنبال کنید، بوسیله‌ی RSS 2.0 خوراک.