جرقه ايراني: علمي، آموزشي، سرگرمي و اخبار و …

Trump envoy: US would ‘enthusiastically’ back no-deal Brexit

America would “enthusiastically” support a no-deal Brexit, U.S. National Security Adviser John Bolton said on Monday during a visit to London.

See more here:
Trump envoy: US would ‘enthusiastically’ back no-deal Brexit

شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را دنبال کنید، بوسیله‌ی RSS 2.0 خوراک.