جرقه ايراني: علمي، آموزشي، سرگرمي و اخبار و …

از "تصویب قرارداد شرکت نفت با شرکت نفت ایتالیایی" تا "آزادی واردات مصنوعات…

موضوع “اقتصاد ایران و جهان در گذر زمان” در این نوشتار به وقایع تاریخی بیست و چهارمین روز مرداد ماه اختصاص دارد که به طور مستقیم و غیر مستقیم اقتصاد ایران و جهان را متاثر کرده است.

See the article here:
از "تصویب قرارداد شرکت نفت با شرکت نفت ایتالیایی" تا "آزادی واردات مصنوعات…

شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را دنبال کنید، بوسیله‌ی RSS 2.0 خوراک.