جرقه ايراني: علمي، آموزشي، سرگرمي و اخبار و …

Iran slams US ‘provocative, worrisome’ move on Syria safe zone

%excerpt%

See original here:
Iran slams US ‘provocative, worrisome’ move on Syria safe zone

شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را دنبال کنید، بوسیله‌ی RSS 2.0 خوراک.