جرقه ايراني: علمي، آموزشي، سرگرمي و اخبار و …

Iran FM warns US against ‘serious miscalculation’ in Persian Gulf

%excerpt%

Link:
Iran FM warns US against ‘serious miscalculation’ in Persian Gulf

شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را دنبال کنید، بوسیله‌ی RSS 2.0 خوراک.