جرقه ايراني: علمي، آموزشي، سرگرمي و اخبار و …

از "تغییر نام اداره معادن" تا "خرید و فروش سپرده‌های یک موسسه مالی و…

موضوع “اقتصاد ایران و جهان در گذر زمان” در این نوشتار به وقایع تاریخی سی و یکمین روز مرداد ماه اختصاص دارد که به طور مستقیم و غیر مستقیم اقتصاد ایران و جهان را متاثر کرده است.

View post:
از "تغییر نام اداره معادن" تا "خرید و فروش سپرده‌های یک موسسه مالی و…

شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را دنبال کنید، بوسیله‌ی RSS 2.0 خوراک.