جرقه ايراني: علمي، آموزشي، سرگرمي و اخبار و …

Saudi king names son Abdulaziz to key post of energy minister

Saudi Arabia’s King Salman has replaced the country’s energy minister with one of his sons, naming Prince Abdulaziz bin Salman to one of the most important positions in the kingdom.

Read more from the original source:
Saudi king names son Abdulaziz to key post of energy minister

شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را دنبال کنید، بوسیله‌ی RSS 2.0 خوراک.